Ana SayfaMedlineSağlık Bilgileri Basın Odası İnsan Kaynakları İletişim
 Hakkımızda        Hasta Hakları        Eğitim        Kalite        Kariyer                                  
        Haberler        Görseller
Anasayfa / Medline / Hasta Hakları
Site içi arama :   
HASTA HAKLARIHASTA HAKLARI
 
Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

1. Hizmetten genel olarak faydalanma
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma
Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

3. Bilgilendirme
Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

4. Kuruluşu seçme ve değiştirme
Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme
Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

6. Bilgi İsteme
Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

7. Mahremiyet
Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

8. Rıza ve İzin
Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

9. Reddetme ve durdurma
Tedaviyi reddetmeye ve/veya durdurulmasını istemeye,

10. Güvenlik
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

11. Dini vecibelerini yerine getirebilme
Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

12. Saygınlık görme
Saygı, özen gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

13. Rahatlık
Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

14. Ziyaret
Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

15. Refakatçi bulundurma
Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

17. Sürekli hizmet
Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,

hakkı vardır.

HASTA SORUMLULUKLARI

Sayın Hastamız,

Sağlık hizmetlerinin uygun bir biçimde yürütülebilmesi için hastayla sağlık personelinin işbirliği yapması gereklidir. Sağlığınıza en kısa sürede kavuşmanız sağlık ekibiyle sizin aranızdaki uyuma bağlıdır.

1. Doktorunuzu ismiyle tanımak, onun size önerdiği tedaviyi anlamak ve reçete ettiği ilaçları uygulamak, en başta gelen sorumluluklarınızdan biridir. Yeterince açıklama yapılmadığını hissettiğiniz veya konuyu iyice anlamadığınız zaman konu hakkında tamamen aydınlanıncaya kadar soru sormakla yükümlüsünüz.

2. Tıbbi durumunuz hakkında doğru ve tam bilgi vermekle sorumlusunuz. Şikayetlerinizi mevcut veya geçirdiğiniz bulaşıcı hastalıkları, ameliyatları, uygulanan tedavileri, kullandığınız ilaçları ve alışkanlıklarınızı eksiksiz ve açık bir biçimde anlatmalısınız.

3. Tedavi uygulamaları süresince durumunuzda meydana gelen anlık değişiklikleri ve ortaya çıkan yeni şikayetlerinizi tedavinizden sorumlu hekim veya hekimlere bildirmekle yükümlüsünüz.

4. Tanı ve tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödenmesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içinde karşılamakla yükümlüsünüz. Tedavi giderleriniz bağlı olduğunuz kurumunuz tarafından karşılanıyorsa, kurum bilgilerinizi doğru olarak bildirmekle ve istendiğinde belgelemekle sorumlusunuz.

5. Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak kuruma ait demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.

6. Planlanan tedaviyi reddettiğiniz veya hekimin talimatlarına uymadığınız takdirde doğacak onuçlardan siz sorumlusunuz.

Bütün bu tedbirler sizi en kısa zamanda sağlığınıza kavuşturmak amacıyla alınmaktadır.

Teşekkür ederiz.


Müşteri Hizmetleri
Tüm hakları saklıdır, kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
Medline kurumsal web sayfasındaki bilgiler, kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler, tedavi yöntemi olarak kabul edilmemeli, tıbbi bir eyleme temel oluşturmamalıdır.